دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سید مسعود موسوی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
الگوی اقتصادی و بومی صنعتی سازی ساختمان در ایران (1397) / موسوی ، سید مسعود، نویسنده

کاربران آنلاین :4