دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محجوبه باغبان

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
حذف نویز تصاویر با استفاده از الگوریتم های ترکیبی بهبود یافته (1397) / باغبان ، محجوبه، نویسنده

کاربران آنلاین :4