دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TS177

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
طراحی سیستم‌های صنعتی (1387)
طرحریزی واحدهای صنعتی (1383) / انتظاری هروی ، عبدالرسول (1339 -)
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (1389 -) / گارسیا-دیاز ، آلبرتو، نویسنده
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (1395) / نیکوفکر ، محمدهادی (1357 -)
Facilities planning (c2003)
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (1380) / عسگری, نسرین

کاربران آنلاین :0