دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
The Economics of International Immigration Environment, Unemployment, the Wage Gap, and Economic Welfare (2017) / Kondoh ، Kenji، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهKondoh ، Kenji، نویسنده
عنوان :The Economics of International Immigration Environment, Unemployment, the Wage Gap, and Economic Welfare
تکرار نام مولف :Kenji Kondoh
ناشر:Springer
سال نشر :2017
صفحه شمار:252p

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Advances in Knowledge Discovery and Management Volume 7 (2018) / Pinaud ، Bruno، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهPinaud ، Bruno، نویسنده
عنوان :Advances in Knowledge Discovery and Management Volume 7
تکرار نام مولف :Bruno Pinaud • Fabrice Guillet Bruno Cremilleux • Cyril de Runz
ناشر:Springer
سال نشر :2018
صفحه شمار:154p

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Advances in Robot Design and Intelligent Control Proceedings of the 25th Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD16 (2017) / Rodić ، Aleksandar، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهRodić ، Aleksandar، نویسنده
عنوان :Advances in Robot Design and Intelligent Control Proceedings of the 25th Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD16
تکرار نام مولف :Aleksandar Rodić • Theodor Borangiu
ناشر:Springer
سال نشر :2017
صفحه شمار:651p

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Agent and Multi-Agent Systems: Technology and Applications 11th KES International Conference, KES-AMSTA 2017 Vilamoura, Algarve, Portugal, June 2017 Proceedings (2018) / Jezic ، Gordan، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهJezic ، Gordan، نویسنده
عنوان :Agent and Multi-Agent Systems: Technology and Applications 11th KES International Conference, KES-AMSTA 2017 Vilamoura, Algarve, Portugal, June 2017 Proceedings
تکرار نام مولف :Gordan Jezic • Mario Kusek Yun-Heh Jessica Chen-Burger Robert J. Howlett • Lakhmi C. Jain
ناشر:Springer
سال نشر :2018
صفحه شمار:245p

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پیش بینی رویگردانی مشتریان مبتنی بر دسته بندی گروهی (1396) / توسلی ، سارا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتوسلی ، سارا، نویسنده
عنوان :پیش بینی رویگردانی مشتریان مبتنی بر دسته بندی گروهی
تکرار نام مولف :سارا توسلی
سال نشر :1396
صفحه شمار:95ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Answers for Modern Communicators A Guide to Effective Business Communication (2018) / Breakenridge ، Deirdre، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهBreakenridge ، Deirdre، نویسنده
عنوان :Answers for Modern Communicators A Guide to Effective Business Communication
تکرار نام مولف :Deirdre Breakenridge
ناشر:Routledge
سال نشر :2018
صفحه شمار:234p

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Globalization of Low-Carbon Technologies The Impact of the Paris Agreement 123 (2017) / Anbumozhi ، Venkatachalam، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهAnbumozhi ، Venkatachalam، نویسنده
عنوان :Globalization of Low-Carbon Technologies The Impact of the Paris Agreement 123
تکرار نام مولف :Venkatachalam Anbumozhi _Kaliappa Kalirajan
ناشر:Springer
سال نشر :2017
صفحه شمار:618p

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Industrial Democracy in the Chinese Aerospace Industry The Innovation Catalyst (2017) / Tsang ، Denise، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهTsang ، Denise، نویسنده
عنوان :Industrial Democracy in the Chinese Aerospace Industry The Innovation Catalyst
تکرار نام مولف :Denise Tsang
ناشر:Palgrave Macmillan
سال نشر :2017
صفحه شمار:115p

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Organic Radical Polymers New Avenues in Organic Electronics (2017) / Mukherjee ، Sanjoy، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهMukherjee ، Sanjoy، نویسنده
عنوان :Organic Radical Polymers New Avenues in Organic Electronics
تکرار نام مولف :Sanjoy Mukherjee • Bryan W. Boudouris
ناشر:Springer
سال نشر :2017
صفحه شمار:85p

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر استفاده از رویه های بتنی در کاهش هزینه های پروژه های راهسازی (1397) / موسویان ، سید سجاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهموسویان ، سید سجاد، نویسنده
عنوان :تاثیر استفاده از رویه های بتنی در کاهش هزینه های پروژه های راهسازی
تکرار نام مولف :سید سجاد موسویان
سال نشر :1397
صفحه شمار:89ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی