دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی عوامل اساسی بروز تأخیرات در پروژه‌های عمرانی اجرای شبکه فاضلاب شهر مشهد و راههای پیشگیری از آنها (1397) / اسعدی ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسعدی ، علیرضا، نویسنده
عنوان :بررسی عوامل اساسی بروز تأخیرات در پروژه‌های عمرانی اجرای شبکه فاضلاب شهر مشهد و راههای پیشگیری از آنها
تکرار نام مولف :علیرضا اسعدی
سال نشر :1397
صفحه شمار:93ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آشکارسازی انسان و شناسایی وضعیت حرکتی آن به کمک یادگیری عمیق (1397) / علیائی طرقبه ، محمد حسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلیائی طرقبه ، محمد حسن، نویسنده
عنوان :آشکارسازی انسان و شناسایی وضعیت حرکتی آن به کمک یادگیری عمیق
تکرار نام مولف :محمد حسن علیائی طرقبه
سال نشر :1397
صفحه شمار:72ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل و طراحی مبدل زمان به دیجیتال کم‌توان مبتنی بر دو اسیلاتور حلقه Vernier (1397) / بیات ، سمانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبیات ، سمانه، نویسنده
عنوان :تحلیل و طراحی مبدل زمان به دیجیتال کم‌توان مبتنی بر دو اسیلاتور حلقه Vernier
تکرار نام مولف :سمانه بیات
سال نشر :1397
صفحه شمار:84ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ساخت بتن با رویکرد توسعه پایدار و اقتصادی (1397) / دانشی مقدم ، بهروز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدانشی مقدم ، بهروز، نویسنده
عنوان :ساخت بتن با رویکرد توسعه پایدار و اقتصادی
تکرار نام مولف :بهروز دانشی مقدم
سال نشر :1397
صفحه شمار:87ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تشخیص زنده‌بودن بیومتریک چندگانه با تمرکز بر محتوای ورودی و ادغام ویژگی‌ها (1397) / جهان‌پناه ، سمیرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجهان‌پناه ، سمیرا، نویسنده
عنوان :تشخیص زنده‌بودن بیومتریک چندگانه با تمرکز بر محتوای ورودی و ادغام ویژگی‌ها
تکرار نام مولف :سمیرا جهان‌پناه
سال نشر :1397
صفحه شمار:70ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدل‌سازی مسأله مکان‌یابی تسهیلات با رویکرد تئوری صف در حالت چند هدفه (1397ص) / حسن زاده نوغانی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسن زاده نوغانی ، محمدرضا، نویسنده
عنوان :مدل‌سازی مسأله مکان‌یابی تسهیلات با رویکرد تئوری صف در حالت چند هدفه
تکرار نام مولف :محمدرضا حسن زاده نوغانی
سال نشر :1397ص
صفحه شمار:57ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی و پیاده سازی مدار آشکارساز QRSاز روی سیگنال ECG با استفاده از نمونه برداری عبور از سطح (1396) / حسینی سبزواری ، سید امین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسینی سبزواری ، سید امین، نویسنده
عنوان :طراحی و پیاده سازی مدار آشکارساز QRSاز روی سیگنال ECG با استفاده از نمونه برداری عبور از سطح
تکرار نام مولف :سید امین حسینی سبزواری
سال نشر :1396
صفحه شمار:61ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی عملکرد کدینگ توربو و STBCدر مدل ماهواره لوتز (1397) / برادران روحانی ، ساناز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرادران روحانی ، ساناز، نویسنده
عنوان :بررسی عملکرد کدینگ توربو و STBCدر مدل ماهواره لوتز
تکرار نام مولف :ساناز برادران روحانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:55پ

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ردیابی چندشی‌ای در ویدیوهای فوتبالی با تمرکز بر شناسایی و حل انسداد میان بازیکنان (1397) / رستگارثانی ، مهران، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرستگارثانی ، مهران، نویسنده
عنوان :ردیابی چندشی‌ای در ویدیوهای فوتبالی با تمرکز بر شناسایی و حل انسداد میان بازیکنان
تکرار نام مولف :مهران رستگارثانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:84ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بهینه¬سازی پارامترهای زمان و هزینه مستقیم کار در تولید صنعتی اسکلت سازه های فولادی با استفاده از تلفیق ابزار شبیه‌ساز AnyLogic و روش بهینه سازی RSM (1397) / منصوری آل‌یاسین ، سید علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمنصوری آل‌یاسین ، سید علیرضا، نویسنده
عنوان :بهینه¬سازی پارامترهای زمان و هزینه مستقیم کار در تولید صنعتی اسکلت سازه های فولادی با استفاده از تلفیق ابزار شبیه‌ساز AnyLogic و روش بهینه سازی RSM
تکرار نام مولف :سید علیرضا منصوری آل‌یاسین
سال نشر :1397
صفحه شمار:79ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی