دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
علم ومهندسی پوشش های پاشش حرارتی (1393) / پاولوسکی،لخ، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاولوسکی،لخ، نویسنده
عنوان :علم ومهندسی پوشش های پاشش حرارتی
تکرار نام مولف :تالیف:لخ پاولوسکی.ترجمه:سعیدرضا بخشی،مجتبی ونکی،سعیدبهرام زاده
ویرایش :ویرایش دوم
ناشر:تهران : دانشگاه صنعتی مالک اشتر، انتشارات
سال نشر :1393
صفحه شمار:872ص:نمودار،مصور
شابک/شاپا978-6-00-773609-8
قیمت :373000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی اجزای ماشین (بهار1391)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :طراحی اجزای ماشین : طراحی درمهندسی علم مواد
تکرار نام مولف :ایرج شادروان
ویرایش :ویرایش هفتم
ناشر:تهران : نورپردازان
سال نشر :بهار1391
صفحه شمار:1056ص
شابک/شاپا978-964-8142-86-0
قیمت :360000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پوشش های نفوذی / علی اف خضرایی ، محمود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی اف خضرایی ، محمود، نویسنده
عنوان :پوشش های نفوذی
تکرار نام مولف :دکترمحمود علی اف خضرایی
ناشر:تهران:دانش بنیاد،1399
صفحه شمار:780ص
شابک/شاپا978-6-226-05424-9
قیمت :220000تومان

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقدمه ای برمهندسی قابلیت اطمینان ونگهداری وتعمیرات (1400) / ابلینگ ، چارلزای، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابلینگ ، چارلزای، نویسنده
عنوان :مقدمه ای برمهندسی قابلیت اطمینان ونگهداری وتعمیرات
تکرار نام مولف :دکترالهام شادکام.دکترابواقاسم بزرگ نیا.مهنس رضارجبی
ناشر:اخترنگار
سال نشر :1400
ناشر دیگر :مشهد:اخترنگار1400
صفحه شمار:554ص:جدول ،نمودار
شابک/شاپا978-6-00-772994-6

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی) (1399) / فرشچی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرشچی ، محمدرضا، نویسنده
عنوان :مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی) : آزمون های جامع دکتری(1399-1391)
تکرار نام مولف :جوادحمیدزاده-سیدمحمدرضافرشچی-سیده سعیده قاضی
ناشر:تهران : پوران پژوهش
سال نشر :1399
صفحه شمار:363ص
ابعاد :20*20 س م
شابک/شاپا978-964-18-4500-3
قیمت :870000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تیپ وفیزوتراپی درورزش (1393) / مجید ، ساعدی فر (1334)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمجید ، ساعدی فر (1334)، نویسنده
عنوان :تیپ وفیزوتراپی درورزش
تکرار نام مولف :دکترمجیدساعدی فر-دکتریحیی سخنگویی
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1393
صفحه شمار:112ص:مصور
شابک/شاپا978-6-00-690486-3
قیمت :590000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

درآمدی به نظام حکمت صدرائی (1395) / عبودیت ، عبدالرسول (1333)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعبودیت ، عبدالرسول (1333)، نویسنده
عنوان :درآمدی به نظام حکمت صدرائی
تکرار نام مولف :عبدالرسول عبودیت
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
سال نشر :1395
صفحه شمار:462ص
شابک/شاپا978-964-530-828-3
قیمت :210000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آموزش تنیس روی میز (1399) / احدی ، مهران (1354)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاحدی ، مهران (1354)، نویسنده
عنوان :آموزش تنیس روی میز
تکرار نام مولف :مهران احدی.زهرااصغری
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1399
صفحه شمار:112ص:مصور
شابک/شاپا978-6-00-690464-1
قیمت :490000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اصول ومبانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (1399) / بهرام ، عباس (1331)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبهرام ، عباس (1331)، نویسنده
عنوان :اصول ومبانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
تکرار نام مولف :دکترحسن خلجی دکترعباس بهرام دکترسیدمهدی آقاپور
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
سال نشر :1399
صفحه شمار:277ص
شابک/شاپا978-964-530-191-8
قیمت :320000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی وعلوم ورزشی (1399) / شیخ ، محمود (1336)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیخ ، محمود (1336)، نویسنده
عنوان :سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی وعلوم ورزشی
تکرار نام مولف :دکترمحمودشیخ(عضوهیئت علمی)دکترمهدی شهبازی-دکترشهزادطهماسبی بروجنی
ویرایش :ویرایش جدید
ناشر:بامدادکتاب1399
سال نشر :1399
صفحه شمار:224ص.مصور،جدول،نمودار
شابک/شاپا978-964-8131-97-0
قیمت :590000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :0