دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت(2) (1399) / نیکوکار.1332 ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنیکوکار.1332 ، مسعود، نویسنده
عنوان :ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت(2)
تکرار نام مولف :دکترمسعودنیکوکار
ویرایش :ویرایش جدید
ناشر:گسترش علوم پایه،1399
سال نشر :1399
صفحه شمار:404ص:مصور،جدول
شابک/شاپا978-964-681-100-3
قیمت :700000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت(1) (1399) / نیکوکار.1332 ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنیکوکار.1332 ، مسعود، نویسنده
عنوان :ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت(1)
تکرار نام مولف :دکترمسعودنیکوکار
ویرایش :ویرایش جدید
ناشر:گسترش علوم پایه،1399
سال نشر :1399
صفحه شمار:412ص
شابک/شاپا978-964-918290--2
قیمت :700000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بهشت ارتعاشات (1398) / نبوی ، سیده فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنبوی ، سیده فاطمه، نویسنده
عنوان :بهشت ارتعاشات
تکرار نام مولف :دکترانوشیروان فرشیدیان فر-مهندس سیده فاطمه نبوی
عنوان موازی :بهشت ارتعاشات/انوشیروان فرشیدیان فر سیده فاطمه نبوی
ناشر:مشهد:پرتونگارتوس،1398
سال نشر :1398
صفحه شمار:240ص:مصور،جدول،نمودار
شابک/شاپا978-6-00-890310-9
قیمت :400000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رهبری خلاق درسازمان (1389) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعائی ، حبیب اله، نویسنده
عنوان :رهبری خلاق درسازمان
تکرار نام مولف :دکترحبیب اله دعائی-جلال سیف الدینی دانشیار دانشگاه سیستان بلوچستان-
ناشر:مشهد:بیان هدایت نور،1390
سال نشر :1389
صفحه شمار:130ص
شابک/شاپا978-964-8472-41-7
قیمت :250000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت اصلاحات (تابستان1384)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :مدیریت اصلاحات
تکرار نام مولف :دکترحبیب اله دعائی-جلال سیف الدینی دانشیار دانشگاه سیستان بلوچستان-
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :تابستان1384
صفحه شمار:225ص
شابک/شاپا978-8427-09-2
قیمت :70000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تیم،سازمان واثربخشی (مشهد:نشرنما:جهان فردا1390)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :تیم،سازمان واثربخشی
تکرار نام مولف :دکترحبیب اله دعائی-جلال سیف الدینی دانشیار دانشگاه سیستان بلوچستان-
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :مشهد:نشرنما:جهان فردا1390
صفحه شمار:264ص.مصور،نمودار،جدول
شابک/شاپا978-6-00-217004-0
قیمت :550000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مذاکره اثربخش (1389پاییز) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعائی ، حبیب اله، نویسنده
عنوان :مذاکره اثربخش
تکرار نام مولف :دکترحبیب اله دعائی-جلال سیف الدینی دانشیار دانشگاه سیستان بلوچستان-پژوهشگرمدیریت
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1389پاییز
صفحه شمار:124ص
شابک/شاپا978-964-8472-42-4
قیمت :250000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقشه های ذهنی مدیران (1387) / مالون ، ساموئل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمالون ، ساموئل، نویسنده
عنوان :نقشه های ذهنی مدیران
تکرار نام مولف :سامویل ا.مالون-حبیب اله دعائی
ویرایش :ویرایش دوم چاپ دوم
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1387
صفحه شمار:248ص
شابک/شاپا978-964-8472-06-6
قیمت :80000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

فروشندگی هوشمندانه (1389) / تونی ، بوزان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتونی ، بوزان، نویسنده
عنوان :فروشندگی هوشمندانه : رازهای موفقیت درتجارت
تکرار نام مولف :دکترحبیب اله دعائی
ویرایش :ویرایش دوم
ناشر:مشهد:بیان هدایت نور،1390
سال نشر :1389
صفحه شمار:256ص
شابک/شاپا978-964-670-255-4
قیمت :400000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مهارت های مدیریتی (1391) / دعائی ، حبیب اله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعائی ، حبیب اله، نویسنده
عنوان :مهارت های مدیریتی : چگونه می توان مهارت های ارتباطی خودرا بادیگران توسعه داد
تکرار نام مولف :دکترحبیب اله دعائی
ویرایش :چاپ دوم
ناشر:مشهد:بیان هدایت نور،1390
سال نشر :1391
شابک/شاپا978-964-8472-08-0

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :0