دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر خاکستر پوسته برنج و تفاله نیشکر (باگاس) بر روی خواص مکانیکی بتن خودمتراکم (1398) / حسین ، فلاحی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسین ، فلاحی، نویسنده
عنوان :ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر خاکستر پوسته برنج و تفاله نیشکر (باگاس) بر روی خواص مکانیکی بتن خودمتراکم
تکرار نام مولف :حسین فلاحی
سال نشر :1398
صفحه شمار:98ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدل‌سازی غیرخطی مقاومت برشی خاک‌های غیر‌اشباع (1398) / عطا ، عربشاهی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعطا ، عربشاهی، نویسنده
عنوان :مدل‌سازی غیرخطی مقاومت برشی خاک‌های غیر‌اشباع
تکرار نام مولف :عطا عربشاهی
سال نشر :1398
صفحه شمار:89ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی معیارهای فنی و اجرایی نوسازی مدارس با رویکرد مدیریت بحران ناشی از حوادث غیر مترقبه(زلزله)در مدارس مشهد (1398) / علی ، اعتصامی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی ، اعتصامی، نویسنده
عنوان :ارزیابی معیارهای فنی و اجرایی نوسازی مدارس با رویکرد مدیریت بحران ناشی از حوادث غیر مترقبه(زلزله)در مدارس مشهد
تکرار نام مولف :علی اعتصامی
سال نشر :1398
صفحه شمار:115ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تخمین جهت برون مش با حضور کلاتر و نویز اندازه گیری / ابراهیمی ، صادق، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابراهیمی ، صادق، نویسنده
عنوان :تخمین جهت برون مش با حضور کلاتر و نویز اندازه گیری
تکرار نام مولف :صادق ابراهیمی
صفحه شمار:65ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل نظرات شهروندان و انتخاب پروژه‌های شهرداری با کمک روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و آماری (مطالعه موردی: شهر تایباد) (1397) / اصل زارع ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاصل زارع ، محمد، نویسنده
عنوان :تحلیل نظرات شهروندان و انتخاب پروژه‌های شهرداری با کمک روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و آماری (مطالعه موردی: شهر تایباد)
تکرار نام مولف :محمد اصل زارع
سال نشر :1397
صفحه شمار:116ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی تهدید و تخصیص سلاح با استفاده از منطق فازی و یادگیری تقویتی (1397) / دهقان ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدهقان ، مسعود، نویسنده
عنوان :ارزیابی تهدید و تخصیص سلاح با استفاده از منطق فازی و یادگیری تقویتی
تکرار نام مولف :مسعود دهقان
سال نشر :1397
صفحه شمار:49ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بهینه سازی زنجیره‌تامین با رویکرد توسعه محصول جدید در راستای ایجاد تقاضا تحت شرایط عدم قطعیت (1398) / ارقبائی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهارقبائی ، علی، نویسنده
عنوان :بهینه سازی زنجیره‌تامین با رویکرد توسعه محصول جدید در راستای ایجاد تقاضا تحت شرایط عدم قطعیت
تکرار نام مولف :علی ارقبائی
سال نشر :1398
صفحه شمار:102ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربرد امواج مایکروویو در تشخیص سرطان پوست (1396) / روغنگر ، سارا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهروغنگر ، سارا، نویسنده
عنوان :کاربرد امواج مایکروویو در تشخیص سرطان پوست
تکرار نام مولف :سارا روغنگر
سال نشر :1396
صفحه شمار:64ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نهان نگاری در فایل پاورپوینت (1397) / رهبری ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرهبری ، فاطمه، نویسنده
عنوان :نهان نگاری در فایل پاورپوینت
تکرار نام مولف :فاطمه رهبری
سال نشر :1397
صفحه شمار:67ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ساخت رادارFMCW (1398) / سعادتمند ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسعادتمند ، محمد، نویسنده
عنوان :ساخت رادارFMCW
تکرار نام مولف :سید محمد سعادتمند
سال نشر :1398
صفحه شمار:70ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :4