دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
مهندسی نرم افزار (1391)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :مهندسی نرم افزار
تکرار نام مولف :یان سامرویل
سال نشر :1391
شابک/شاپا978-6-00-205028-1

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

هوش مصنوعی رهیافتی نوین (1392)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :هوش مصنوعی رهیافتی نوین
تکرار نام مولف :استوارت راسل
سال نشر :1392
شابک/شاپا978-964-968998--2

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آناتومی عمومی (1395)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :آناتومی عمومی
تکرار نام مولف :رضا شیرازی
سال نشر :1395
شابک/شاپا978-964-987642--9

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آموزش مکانیک سیالات (1389)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :آموزش مکانیک سیالات
تکرار نام مولف :حسین افضلی مهر
سال نشر :1389
شابک/شاپا4444444459789642591978

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری (1395)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری
تکرار نام مولف :سعید زنگنه شهرکی
سال نشر :1395
شابک/شاپا978-964-03-6999-9

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

2000 سوال چهار گزینه ای تحقیق در عملیات
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :2000 سوال چهار گزینه ای تحقیق در عملیات
تکرار نام مولف :مازیار زاهدی سرشت
ویژگی :مصور,جدول,نمودار
شابک/شاپا978-964-15-7090-5

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران (1390)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
تکرار نام مولف :محمد رحیم عیوضی,محمد جواد هراتی
سال نشر :1390
شابک/شاپا978-964-531-355-3

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اندیشه اسلامی 1 (1396)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :اندیشه اسلامی 1
تکرار نام مولف :جعفر سبحانی ,محمد محمد رضایی
سال نشر :1396
صفحه شمار:216 ص
شابک/شاپا978-6-00-441128-8

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شیدا و صوفی (1395)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :شیدا و صوفی
تکرار نام مولف :چیستا یثربی
سال نشر :1395
شابک/شاپا978-6-00-119921-9

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

درس وکنکور ساختمان گسسته ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر (1391)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :درس وکنکور ساختمان گسسته ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر
تکرار نام مولف :حمیدرضا مقسمی
سال نشر :1391
شابک/شاپا978-964-490-394-6

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :0