دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
ناحیه بندی تصاویر با استفاده از روش FCM به نواحی همرنگ (1396) / جهاندیده ، فرزاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجهاندیده ، فرزاد، نویسنده
عنوان :ناحیه بندی تصاویر با استفاده از روش FCM به نواحی همرنگ
تکرار نام مولف :فرزاد جهاندیده
سال نشر :1396
صفحه شمار:44ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر ثبت هزینه های حسابداری منطبق با ساختار شکست هزینه(CBS) بر کنترل هزینه در پروژه های صنعت ساخت (1398) / ذاکری سیس ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهذاکری سیس ، محمد، نویسنده
عنوان :بررسی تاثیر ثبت هزینه های حسابداری منطبق با ساختار شکست هزینه(CBS) بر کنترل هزینه در پروژه های صنعت ساخت
تکرار نام مولف :محمد ذاکری سیس
سال نشر :1398
صفحه شمار:93ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقایسه الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات در مسأله موازنه زمان، هزینه و کیفیت (1398) / سجادی مقدم ، ساره سادات، نویسنده بازکردن سندsajjadi.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسجادی مقدم ، ساره سادات، نویسنده
عنوان :مقایسه الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات در مسأله موازنه زمان، هزینه و کیفیت
تکرار نام مولف :ساره سادات سجادی مقدم
سال نشر :1398
صفحه شمار:181ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده عملیاتی کم نویز با آفست کم با استفاده از تکنیک برشگر تثبیت شده (1397) / زال ، وحید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزال ، وحید، نویسنده
عنوان :طراحی و شبیه سازی تقویت کننده عملیاتی کم نویز با آفست کم با استفاده از تکنیک برشگر تثبیت شده
تکرار نام مولف :وحید زال
سال نشر :1397
صفحه شمار:57ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

انتخاب ویژگی در طبقه‌بندی داده‌های چند برچسبی در حوزه سیستم‌های توصیه‌گر (1398) / انصاری‌مهر ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهانصاری‌مهر ، محمد، نویسنده
عنوان :انتخاب ویژگی در طبقه‌بندی داده‌های چند برچسبی در حوزه سیستم‌های توصیه‌گر
تکرار نام مولف :محمد انصاری‌مهر
سال نشر :1398
صفحه شمار:34ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بهبود کارایی سیستم توصیه‌گر به‌کمک طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان رُبع کُره وزن‌دار (1397) / صادق‌زاده ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصادق‌زاده ، مریم، نویسنده
عنوان :بهبود کارایی سیستم توصیه‌گر به‌کمک طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان رُبع کُره وزن‌دار
تکرار نام مولف :مریم صادق‌زاده
سال نشر :1397
صفحه شمار:86ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طیف‌یابی همکاری‌گرایانه مبتنی بر آنتروپی (1398) / ناصری ، آرزو، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهناصری ، آرزو، نویسنده
عنوان :طیف‌یابی همکاری‌گرایانه مبتنی بر آنتروپی
تکرار نام مولف :آرزو ناصری
سال نشر :1398
صفحه شمار:41ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مطالعه ی تاثیر ترکیب ویژگی ها در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا (1397) / محمدزاده ، ساجده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدزاده ، ساجده، نویسنده
عنوان :مطالعه ی تاثیر ترکیب ویژگی ها در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا
تکرار نام مولف :ساجده محمدزاده
سال نشر :1397
صفحه شمار:60ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بهینه‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات چند جزئی با کمک شبیه‌سازی برای بهبود همزمان شاخص‌های عملکردی کیفی و کمی (1397) / غلامی گیفان ، سپیده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغلامی گیفان ، سپیده، نویسنده
عنوان :بهینه‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات چند جزئی با کمک شبیه‌سازی برای بهبود همزمان شاخص‌های عملکردی کیفی و کمی
تکرار نام مولف :سپیده غلامی گیفان
سال نشر :1397
صفحه شمار:75ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مکانیابی مسیریابی واحدهای اتفاقات و عملیات در شرکت توزیع نیروی برق مشهد (1398) / حشمتی ، حسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحشمتی ، حسن، نویسنده
عنوان :مکانیابی مسیریابی واحدهای اتفاقات و عملیات در شرکت توزیع نیروی برق مشهد
تکرار نام مولف :حسن حشمتی
سال نشر :1398
صفحه شمار:66ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :10