دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
استخراج متن از تصویر و طراحی یک الگوریتم نویسه خوان با استفاده از ویژگیهای MSER (1396) / خلقی ، میثم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخلقی ، میثم، نویسنده
عنوان :استخراج متن از تصویر و طراحی یک الگوریتم نویسه خوان با استفاده از ویژگیهای MSER
تکرار نام مولف :میثم خلقی
سال نشر :1396
صفحه شمار:46ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارائه روشی جدید در استراتژی قیمت دهی تولیدکنندگان در بازار برق رقابتی برپایه الگوریتم یادگیری تقویتی (مطالعه موردی بازار برق خراسان) (1396) / ناصری جوارشک ، محمدعلی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهناصری جوارشک ، محمدعلی، نویسنده
عنوان :ارائه روشی جدید در استراتژی قیمت دهی تولیدکنندگان در بازار برق رقابتی برپایه الگوریتم یادگیری تقویتی (مطالعه موردی بازار برق خراسان)
تکرار نام مولف :سید محمد علی ناصری جوارشک
سال نشر :1396
صفحه شمار:84ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت زمان واقعی تراکم در شبکه های برق با نفوذ بالای تولید بادی / علیزاده ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلیزاده ، محمد، نویسنده
عنوان :مدیریت زمان واقعی تراکم در شبکه های برق با نفوذ بالای تولید بادی
تکرار نام مولف :محمد علیزاده
صفحه شمار:83ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر / برومند ، مسعود، مدیر مسئول
[نشریه]  نمایش شماره پیایندهای این نشریه 
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرومند ، مسعود، مدیر مسئول
عنوان :نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
ناشر:تهران : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران‌)

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت ساخت با استفاده از سیستم آخرین برنامه ریزان (1396) / زال ، محسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزال ، محسن، نویسنده
عنوان :مدیریت ساخت با استفاده از سیستم آخرین برنامه ریزان
تکرار نام مولف :محسن زال
سال نشر :1396
صفحه شمار:86ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

برنامه ریزی پروژههای پستهای فوق توزیع خراسان و تخصیص بهینه بودجه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی (1396) / کارگرمقدم ، زینب، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکارگرمقدم ، زینب، نویسنده
عنوان :برنامه ریزی پروژههای پستهای فوق توزیع خراسان و تخصیص بهینه بودجه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی
تکرار نام مولف :زینب کارگرمقدم
سال نشر :1396
صفحه شمار:123ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها (1392) / تقدسی ، مهدی (1361)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتقدسی ، مهدی (1361)
عنوان :تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها
تکرار نام مولف :مولف مهدی تقدسی
ناشر:تهران : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی ، مرکز خدمات آموزشی نصیر
سال نشر :1392
صفحه شمار:647ص
ویژگی :مصور ، جدول
ابعاد :29×22س‌م
شابک/شاپا978-6-00-692723-7
قیمت :240000 ریال
رده‌بندی کنگره :LB2353 ‭/ت683ت3 1393

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل اقتصادی احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی و هیبریدی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان (1396) / فضلی پور ، اکبر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفضلی پور ، اکبر، نویسنده
عنوان :تحلیل اقتصادی احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی و هیبریدی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان
تکرار نام مولف :اکبر فضلی پور
سال نشر :1396
صفحه شمار:117ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اولویت بندی مفاد شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی از منظر دعاوی)مطالعه موردی( (1396) / نور ، سید محمود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنور ، سید محمود، نویسنده
عنوان :اولویت بندی مفاد شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی از منظر دعاوی)مطالعه موردی(
تکرار نام مولف :سید محمود نور
سال نشر :1396
صفحه شمار:147ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شناسایی اهمیت و تأثیرگذاری معیارهای موفقیت بر یکدیگر در پروژههای ساخت (1396) / براتی فریمانی ، روح الله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبراتی فریمانی ، روح الله، نویسنده
عنوان :شناسایی اهمیت و تأثیرگذاری معیارهای موفقیت بر یکدیگر در پروژههای ساخت
تکرار نام مولف :روح الله براتی فریمانی
سال نشر :1396
صفحه شمار:101ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی