دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
ارزیابی اعتماد در اینترنت اشیای مبتنی بر ابر بر اساس خوشه بندی و رویکرد بیزین (1397) / شریفی ، سمانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشریفی ، سمانه، نویسنده
عنوان :ارزیابی اعتماد در اینترنت اشیای مبتنی بر ابر بر اساس خوشه بندی و رویکرد بیزین
تکرار نام مولف :سمانه شریفی
سال نشر :1397
صفحه شمار:65ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آشکارسازی حمله صرعی براساس تحلیل سیگنال EEG با استفاده از روش نمونه‌برداری عبور از سطح (1397) / ارکیان ، مهسا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهارکیان ، مهسا، نویسنده
عنوان :آشکارسازی حمله صرعی براساس تحلیل سیگنال EEG با استفاده از روش نمونه‌برداری عبور از سطح
تکرار نام مولف :مهسا ارکیان
سال نشر :1397
صفحه شمار:59ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تشخیص ناهنجاری در ویدئو بوسیله الگوریتم surf، فیلتر گابور و مساحت متحرک‌ها (1397) / بزی ، بهرام، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبزی ، بهرام، نویسنده
عنوان :تشخیص ناهنجاری در ویدئو بوسیله الگوریتم surf، فیلتر گابور و مساحت متحرک‌ها
تکرار نام مولف :بهرام بزی
سال نشر :1397
صفحه شمار:53ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حذف بار بهینه ولتاژی در جهت کاهش خاموشی فیدر‌های توزیع در پست‌های فوق توزیع دارای اتوماسیون (1397) / شکری دوغ آبادی ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکری دوغ آبادی ، علیرضا، نویسنده
عنوان :حذف بار بهینه ولتاژی در جهت کاهش خاموشی فیدر‌های توزیع در پست‌های فوق توزیع دارای اتوماسیون
تکرار نام مولف :علیرضاشکری دوغ آبادی
سال نشر :1397
صفحه شمار:53ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

زمان بندی پروژه چند حالته با در نظر گرفتن محدودیت منابع و با در نظر گرفتن جریان نقدی و رویکرد وام دهی (1397) / عتیقی نژاد ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعتیقی نژاد ، علی، نویسنده
عنوان :زمان بندی پروژه چند حالته با در نظر گرفتن محدودیت منابع و با در نظر گرفتن جریان نقدی و رویکرد وام دهی
تکرار نام مولف :علی عتیقی نژاد
سال نشر :1397
صفحه شمار:114ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

استفاده از منطق فازی و یادگیری تقویتی در کنترل گلوکز پلاسما در بیماران دیابتی (1397) / حسنی آسیابدره ، حامد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسنی آسیابدره ، حامد، نویسنده
عنوان :استفاده از منطق فازی و یادگیری تقویتی در کنترل گلوکز پلاسما در بیماران دیابتی
تکرار نام مولف :حامد حسنی آسیابدره
سال نشر :1397
صفحه شمار:67ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز باند باریک CMOS (1397) / محمدی ، طیبه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدی ، طیبه، نویسنده
عنوان :طراحی تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز باند باریک CMOS
تکرار نام مولف :طیبه محمدی
سال نشر :1397
صفحه شمار:78ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کنترل بهینه ژنراتور دو سو تغذیه القایی بدون جاروبک در توربین‌های بادی (1397) / مهدوی معین ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمهدوی معین ، مسعود، نویسنده
عنوان :کنترل بهینه ژنراتور دو سو تغذیه القایی بدون جاروبک در توربین‌های بادی
تکرار نام مولف :مسعود مهدوی معین
سال نشر :1397
صفحه شمار:82ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تعیین دمای شروع تحول آستنیت به مارتنزیت در فولاد ابزار D2 با روش اندازه‌گیری تغییرات وزن نمونه حین سرمایش تحت میدان مغناطیسی (1397) / مرتضی نیا ، نازنین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمرتضی نیا ، نازنین، نویسنده
عنوان :تعیین دمای شروع تحول آستنیت به مارتنزیت در فولاد ابزار D2 با روش اندازه‌گیری تغییرات وزن نمونه حین سرمایش تحت میدان مغناطیسی
تکرار نام مولف :نازنین مرتضی نیا
سال نشر :1397
صفحه شمار:74ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ناقص در یک سیستم تولیدی با رویکرد بهینه‌سازی شبیه‌سازی (مطالعه موردی: کارخانه پویا گستر مشهد) (1397) / حکمت نیا ، بهاره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحکمت نیا ، بهاره، نویسنده
عنوان :برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ناقص در یک سیستم تولیدی با رویکرد بهینه‌سازی شبیه‌سازی (مطالعه موردی: کارخانه پویا گستر مشهد)
تکرار نام مولف :بهاره حکمت نیا
سال نشر :1397
صفحه شمار:96ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :11