دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی) (1399) / فرشچی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرشچی ، محمدرضا، نویسنده
عنوان :مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی) : آزمون های جامع دکتری(1399-1391)
تکرار نام مولف :جوادحمیدزاده-سیدمحمدرضافرشچی-سیده سعیده قاضی
ناشر:تهران : پوران پژوهش
سال نشر :1399
صفحه شمار:363ص
ابعاد :20*20 س م
شابک/شاپا978-964-18-4500-3
قیمت :870000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تیپ وفیزوتراپی درورزش (1393) / مجید ، ساعدی فر (1334)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمجید ، ساعدی فر (1334)، نویسنده
عنوان :تیپ وفیزوتراپی درورزش
تکرار نام مولف :دکترمجیدساعدی فر-دکتریحیی سخنگویی
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1393
صفحه شمار:112ص:مصور
شابک/شاپا978-6-00-690486-3
قیمت :590000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

درآمدی به نظام حکمت صدرائی (1395) / عبودیت ، عبدالرسول (1333)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعبودیت ، عبدالرسول (1333)، نویسنده
عنوان :درآمدی به نظام حکمت صدرائی
تکرار نام مولف :عبدالرسول عبودیت
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
سال نشر :1395
صفحه شمار:462ص
شابک/شاپا978-964-530-828-3
قیمت :210000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آموزش تنیس روی میز (1399) / احدی ، مهران (1354)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاحدی ، مهران (1354)، نویسنده
عنوان :آموزش تنیس روی میز
تکرار نام مولف :مهران احدی.زهرااصغری
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1399
صفحه شمار:112ص:مصور
شابک/شاپا978-6-00-690464-1
قیمت :490000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اصول ومبانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (1399) / بهرام ، عباس (1331)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبهرام ، عباس (1331)، نویسنده
عنوان :اصول ومبانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
تکرار نام مولف :دکترحسن خلجی دکترعباس بهرام دکترسیدمهدی آقاپور
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
سال نشر :1399
صفحه شمار:277ص
شابک/شاپا978-964-530-191-8
قیمت :320000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی وعلوم ورزشی (1399) / شیخ ، محمود (1336)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیخ ، محمود (1336)، نویسنده
عنوان :سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی وعلوم ورزشی
تکرار نام مولف :دکترمحمودشیخ(عضوهیئت علمی)دکترمهدی شهبازی-دکترشهزادطهماسبی بروجنی
ویرایش :ویرایش جدید
ناشر:بامدادکتاب1399
سال نشر :1399
صفحه شمار:224ص.مصور،جدول،نمودار
شابک/شاپا978-964-8131-97-0
قیمت :590000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی (1398) / محمدحسین ، علیزاده (1338)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدحسین ، علیزاده (1338)، نویسنده
عنوان :مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی
تکرار نام مولف :دکترمحمدحسین علیزاده دکترمهدی قیطاسی
عنوان موازی :همراه باواژه نامه تخصصی
ویرایش :ویرایش جدیدبااصلاحات اساسی
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1398
صفحه شمار:208ص:مصور(رنگی)جدول(رنگی)نمودار(رنگی)
شابک/شاپا978-6-00-355227-2
قیمت :690000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کارآفرینی درورزش (1399) / فراهانی ، ابوالفضل (1343)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفراهانی ، ابوالفضل (1343)، نویسنده
عنوان :کارآفرینی درورزش
تکرار نام مولف :دکترابوالفضل فراهانی.دکترعبدالمهدی نصیرزاده.مریم وطن دوست
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1399
صفحه شمار:264ص
شابک/شاپا978-6-00-690457-3
قیمت :1790000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اصول برنامه نویسی پیشرفته درپرورش اندام وتمرینات مقاومتی (1399) / الماسی ، محمدرضا (1373-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالماسی ، محمدرضا (1373-)، نویسنده
عنوان :اصول برنامه نویسی پیشرفته درپرورش اندام وتمرینات مقاومتی
تکرار نام مولف :محمدرضاالماسی.میثم میرزائی شهرابی
ویرایش :ویرایش جدیدبااصلاحات اساسی
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1399
صفحه شمار:156ص:مصور(رنگی)جدول(رنگی)
شابک/شاپا978-361-355-600
قیمت :1290000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آمادگی جسمانی پیشرفته (1400) / هیوارد ، ویویان اچ (1947)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههیوارد ، ویویان اچ (1947)، نویسنده
عنوان :آمادگی جسمانی پیشرفته : ارزیابی وتجویزفعالیت ورزشی
تکرار نام مولف :دکتراحمدازاد.دکترمحمدرضاحامدی نیا.دکترحمیدرجبی.دکترعباسعلی گائینی
ویرایش :ویرایش دوم
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
سال نشر :1400
صفحه شمار:497ص:مصور،جول،نمودار
ابعاد :29*22س م
شابک/شاپا978-964-530-934-1
قیمت :1170000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

علم تمرین (1399) / علیجانی ، عیدی (1327)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلیجانی ، عیدی (1327)، نویسنده
عنوان :علم تمرین
تکرار نام مولف :دکترعیدی علیجانی استاددانشگاه آزاداسلامی واحدکرج
ویرایش :ویرایش جدیدبا اصلاحات اساسی
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1399
صفحه شمار:176ص:مصور(رنگی)جدول(رنگی)نمودار(رنگی)
ابعاد :29*22س م
شابک/شاپا978-6-00-355214-2
قیمت :990000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تغذیه ورزشی (1399) / جانکندروپ ، آسکر (1969)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجانکندروپ ، آسکر (1969)، نویسنده
عنوان :تغذیه ورزشی
تکرار نام مولف :دکترحمیدمحبی دکتررضانوری دکترهادی روحانی
عنوان موازی :درآمدی برتولیدانرژی وعملکردورزشی
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1399
صفحه شمار:335ص
ویژگی :مصور(رنگی)جدول(رنگی)نمودار(رنگی)
شابک/شاپا978-6-00-575112-3
قیمت :1790000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تمرین درآب (1398) / ملیسا ، لاین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهملیسا ، لاین، نویسنده
عنوان :تمرین درآب
تکرار نام مولف :دکترامیرقیامی راد فرهاداسم خانی سالار حریری
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1398
صفحه شمار:200ص
شابک/شاپا978-6-00-355136-7
قیمت :890000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

فوتسال (1395) / مرادیان ، کیوان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمرادیان ، کیوان، نویسنده
عنوان :فوتسال
تکرار نام مولف :کیوان مرادیان وهمکاران
ناشر:تهران بامدادکتاب،1394
سال نشر :1395
صفحه شمار:152ص
شابک/شاپا978-964-258-536-6
قیمت :550000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

روش تحقیق درتربیت بدنی (1397)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :روش تحقیق درتربیت بدنی
تکرار نام مولف :دکتررحمت رالله صدیق سروستانی
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
سال نشر :1397
صفحه شمار:360ص
شابک/شاپا978-964-530-192-5
قیمت :180000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پیشگیری ودرمان آسیبهای ورزشی (1399)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :پیشگیری ودرمان آسیبهای ورزشی
تکرار نام مولف :دکتررضاقراخانلو.دکترحسن دانشمندی.دکتر محمدحسین علیزاده
ویرایش :ویرایش دوم
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
سال نشر :1399
صفحه شمار:637ص
شابک/شاپا978-964-530-797-2
قیمت :870000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رشدحرکتی درطول عمر (1397) / کتلین ، هی وود (1950)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکتلین ، هی وود (1950)، نویسنده
عنوان :رشدحرکتی درطول عمر
تکرار نام مولف :دکتررسول حمایت طلب(دانشیاردانشگاه تهران)علی حسین ناصری
ویرایش :ویرایش پنجم
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1397
صفحه شمار:464ص:مصور،جدول
شابک/شاپا978-6-00-690405-4
قیمت :1590000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

یادگیری وعملکردحرکتی (1399) / اشمیت ، ریچارد (1941)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاشمیت ، ریچارد (1941)، نویسنده
عنوان :یادگیری وعملکردحرکتی : رویکردیادگیری مسئله مدار
تکرار نام مولف :دکترمهدی نمازی زاده دکترسیدمحمدکاظم واعظ موسوی
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
سال نشر :1399
صفحه شمار:588ص
شابک/شاپا978-964-530-453-7
قیمت :6800000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

هندبال (1394) / پورکیانی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپورکیانی ، محمد، نویسنده
عنوان :هندبال
تکرار نام مولف :دکترمحمدپورکیانی.دکترمحمدناصرنجف پور.هادی میری
ناشر:تهران بامدادکتاب،1394
سال نشر :1394
صفحه شمار:320ص
شابک/شاپا978-964-206-069-6
قیمت :1290000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آناتومی وفیزیولوژی انسان (چاپ ششم1397) / دیوید ، شیر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدیوید ، شیر، نویسنده
عنوان :آناتومی وفیزیولوژی انسان : هولز1
تکرار نام مولف :دکترخسروابراهیم.دکترمجیدکوزه چیان.سیده موناحسینی
عنوان موازی :د.شی یر،جی باتلرفر.لوئیس
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :چاپ ششم1397
صفحه شمار:305ص
شابک/شاپا978-6-00-355194-7
قیمت :1790000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :0