دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد سیستمهای ترکیبی دیوار حائل طرهای – انکراژ و دیوار حائل طرهای – خاک مسلح / صبور داودیان ، سید مجتبی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصبور داودیان ، سید مجتبی، نویسنده
عنوان :مطالعه آزمایشگاهی عملکرد سیستمهای ترکیبی دیوار حائل طرهای – انکراژ و دیوار حائل طرهای – خاک مسلح
تکرار نام مولف :سید مجتبی صبور داودیان
صفحه شمار:122ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
ناشر:قم [ایران] : اشگذر
صفحه شمار:752
شابک/شاپا978-6-00-545416-1
قیمت :8000تومان

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

خاطرات شازده حمام. شازده حمام / پاپلی یزدی ، محمد حسین (1327)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاپلی یزدی ، محمد حسین (1327)، نویسنده
عنوان مجموعه :خاطرات شازده حمام
عنوان :شازده حمام
تکرار نام مولف :دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
ناشر:مشهد [ایران] : انتشارات پاپلی
ناشر دیگر :[تهران‌] : گوتنبرگ
فروست :انتشارات پاپلی؛ 3.گنجینه حسین بشارت؛شماره 8
صفحه شمار:368
شابک/شاپا978-6-00-602653-4
قیمت :450000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

خاطرات شازده حمام, 3. شازده حمام / پاپلی یزدی ، محمد حسین (1327)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاپلی یزدی ، محمد حسین (1327)، نویسنده
عنوان مجموعه :خاطرات شازده حمام, 3
عنوان :شازده حمام
تکرار نام مولف :دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
ناشر:مشهد [ایران] : انتشارات پاپلی
ناشر دیگر :تهران : انتشارات گوتنبرگ
فروست :انتشارات پاپلی؛ 3.گنجینه حسین بشارت؛شماره 8
صفحه شمار:512
شابک/شاپا978-6-00-602631-2
قیمت :550000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شازده حمام / پاپلی یزدی ، محمد حسین (1327)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاپلی یزدی ، محمد حسین (1327)، نویسنده
عنوان :شازده حمام : جلد اول و دوم
تکرار نام مولف :دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
ناشر:مشهد [ایران] : انتشارات پاپلی
صفحه شمار:632ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)
شابک/شاپا978-6-00-907456-3
قیمت :600000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی (1400) / محمودی ، محمدعلی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمودی ، محمدعلی، نویسنده
عنوان :انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی
تکرار نام مولف :محمدعلی محمدی-بابک دبیر-دکترخسروابراهیم
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
سال نشر :1400
صفحه شمار:169ص
شابک/شاپا978-6-00-020194-4
قیمت :300000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نگاه اجمالیMBAبه مباحث مالی (1389) / تریسی جان (1934)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتریسی جان (1934)، نویسنده
عنوان :نگاه اجمالیMBAبه مباحث مالی
تکرار نام مولف :پروفسور جان ای.تریسی-میثم دعائی-مریم فرهادیان مقدم
ناشر:مشهد : جهان فردا
سال نشر :1389
صفحه شمار:272ص
شابک/شاپا978-6-00-545247-1

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

معیارهاوفرایندطراحی ساختمان های بلند (1394) / رضازاده ، میلاد (1366)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرضازاده ، میلاد (1366)، نویسنده
عنوان :معیارهاوفرایندطراحی ساختمان های بلند
تکرار نام مولف :میلادرضازاده
ناشر:مشهد : نگارستان هنر
سال نشر :1394
صفحه شمار:208ص:مصور(نمودار)مصور(رنگی)
شابک/شاپا978-6-00-712317-1
قیمت :35000تومان

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سازه های بتنی (1395) / آهنگر ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآهنگر ، محمد، نویسنده
عنوان :سازه های بتنی
تکرار نام مولف :محمداهنگر-نادرفانی-محسن حیدری
ویرایش :نسل جدید
ناشر:موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
سال نشر :1395
صفحه شمار:232ص
شابک/شاپا978-6-00-524674-2
قیمت :22000تومان

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت پروژه (1399) / آجرلو ، منصور (1342)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآجرلو ، منصور (1342)، نویسنده
عنوان :مدیریت پروژه
تکرار نام مولف :مهندس منصورآجرلو
ناشر:تهران:دانشگاه پیام نور،1387
سال نشر :1399
صفحه شمار:412ص
شابک/شاپا978-964-387-509-1
قیمت :500000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت پروژه (1398) / عاصمی پور ، محمدجواد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعاصمی پور ، محمدجواد، نویسنده
عنوان :مدیریت پروژه
تکرار نام مولف :دکترمحمدجوادعاصمی پور
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
سال نشر :1398
صفحه شمار:476ص
شابک/شاپا978-6-00-020185-2
قیمت :320000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (13400) / خامنه ، امیرحسین
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخامنه ، امیرحسین
عنوان :راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
تکرار نام مولف :حمیدرضامفتخری نائینی نژاد.امیرحسین خامنه
ویرایش :ویرایش هفتم
ناشر:تهران:نشرآدینه،1400
سال نشر :13400
صفحه شمار:364ص
شابک/شاپا978-6-227-19860-7
قیمت :1100000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

زبان تخصصی حسابداری(1) / لاری دشت بیاض ، محمود (1352)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلاری دشت بیاض ، محمود (1352)، نویسنده
عنوان :زبان تخصصی حسابداری(1)
تکرار نام مولف :دکترمحمودلاری دشت بیاض-مهسابهرام راد-علی شیرزاد
ناشر:مشهد:مرندیز،1398=2019م
صفحه شمار:181ص
شابک/شاپا978-6-00-106665-8

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

زبان تخصصی حسابداری (1395) / لاری دشت بیاض ، محمود (1352)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلاری دشت بیاض ، محمود (1352)، نویسنده
عنوان :زبان تخصصی حسابداری
تکرار نام مولف :دکترمحمودلاری دشت بیاض-مهسابهرام راد-علی شیرزاد
ناشر:مشهد:مرندیز،1395=2017م
سال نشر :1395
صفحه شمار:248ص.مصوربخش رنگی.جدول
شابک/شاپا978-6-00-106522-4

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

علم ومهندسی پوشش های پاشش حرارتی (1393) / پاولوسکی،لخ، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاولوسکی،لخ، نویسنده
عنوان :علم ومهندسی پوشش های پاشش حرارتی
تکرار نام مولف :تالیف:لخ پاولوسکی.ترجمه:سعیدرضا بخشی،مجتبی ونکی،سعیدبهرام زاده
ویرایش :ویرایش دوم
ناشر:تهران : دانشگاه صنعتی مالک اشتر، انتشارات
سال نشر :1393
صفحه شمار:872ص:نمودار،مصور
شابک/شاپا978-6-00-773609-8
قیمت :373000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی اجزای ماشین (بهار1391)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :طراحی اجزای ماشین : طراحی درمهندسی علم مواد
تکرار نام مولف :ایرج شادروان
ویرایش :ویرایش هفتم
ناشر:تهران : نورپردازان
سال نشر :بهار1391
صفحه شمار:1056ص
شابک/شاپا978-964-8142-86-0
قیمت :360000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پوشش های نفوذی / علی اف خضرایی ، محمود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی اف خضرایی ، محمود، نویسنده
عنوان :پوشش های نفوذی
تکرار نام مولف :دکترمحمود علی اف خضرایی
ناشر:تهران:دانش بنیاد،1399
صفحه شمار:780ص
شابک/شاپا978-6-226-05424-9
قیمت :220000تومان

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقدمه ای برمهندسی قابلیت اطمینان ونگهداری وتعمیرات (1400) / ابلینگ ، چارلزای، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابلینگ ، چارلزای، نویسنده
عنوان :مقدمه ای برمهندسی قابلیت اطمینان ونگهداری وتعمیرات
تکرار نام مولف :دکترالهام شادکام.دکترابواقاسم بزرگ نیا.مهنس رضارجبی
ناشر:اخترنگار
سال نشر :1400
ناشر دیگر :مشهد:اخترنگار1400
صفحه شمار:554ص:جدول ،نمودار
شابک/شاپا978-6-00-772994-6

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی) (1399) / فرشچی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرشچی ، محمدرضا، نویسنده
عنوان :مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی) : آزمون های جامع دکتری(1399-1391)
تکرار نام مولف :جوادحمیدزاده-سیدمحمدرضافرشچی-سیده سعیده قاضی
ناشر:تهران : پوران پژوهش
سال نشر :1399
صفحه شمار:363ص
ابعاد :20*20 س م
شابک/شاپا978-964-18-4500-3
قیمت :870000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تیپ وفیزوتراپی درورزش (1393) / مجید ، ساعدی فر (1334)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمجید ، ساعدی فر (1334)، نویسنده
عنوان :تیپ وفیزوتراپی درورزش
تکرار نام مولف :دکترمجیدساعدی فر-دکتریحیی سخنگویی
ناشر:تهران [ایران] : انتشارات حتمی
سال نشر :1393
صفحه شمار:112ص:مصور
شابک/شاپا978-6-00-690486-3
قیمت :590000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :0