دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی عوامل اساسی بروز تأخیرات در پروژه‌های عمرانی اجرای شبکه فاضلاب شهر مشهد و راههای پیشگیری از آنها (1397) / اسعدی ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسعدی ، علیرضا، نویسنده
عنوان :بررسی عوامل اساسی بروز تأخیرات در پروژه‌های عمرانی اجرای شبکه فاضلاب شهر مشهد و راههای پیشگیری از آنها
تکرار نام مولف :علیرضا اسعدی
سال نشر :1397
صفحه شمار:93ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آشکارسازی انسان و شناسایی وضعیت حرکتی آن به کمک یادگیری عمیق (1397) / علیائی طرقبه ، محمد حسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلیائی طرقبه ، محمد حسن، نویسنده
عنوان :آشکارسازی انسان و شناسایی وضعیت حرکتی آن به کمک یادگیری عمیق
تکرار نام مولف :محمد حسن علیائی طرقبه
سال نشر :1397
صفحه شمار:72ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل و طراحی مبدل زمان به دیجیتال کم‌توان مبتنی بر دو اسیلاتور حلقه Vernier (1397) / بیات ، سمانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبیات ، سمانه، نویسنده
عنوان :تحلیل و طراحی مبدل زمان به دیجیتال کم‌توان مبتنی بر دو اسیلاتور حلقه Vernier
تکرار نام مولف :سمانه بیات
سال نشر :1397
صفحه شمار:84ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ساخت بتن با رویکرد توسعه پایدار و اقتصادی (1397) / دانشی مقدم ، بهروز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدانشی مقدم ، بهروز، نویسنده
عنوان :ساخت بتن با رویکرد توسعه پایدار و اقتصادی
تکرار نام مولف :بهروز دانشی مقدم
سال نشر :1397
صفحه شمار:87ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تشخیص زنده‌بودن بیومتریک چندگانه با تمرکز بر محتوای ورودی و ادغام ویژگی‌ها (1397) / جهان‌پناه ، سمیرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجهان‌پناه ، سمیرا، نویسنده
عنوان :تشخیص زنده‌بودن بیومتریک چندگانه با تمرکز بر محتوای ورودی و ادغام ویژگی‌ها
تکرار نام مولف :سمیرا جهان‌پناه
سال نشر :1397
صفحه شمار:70ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدل‌سازی مسأله مکان‌یابی تسهیلات با رویکرد تئوری صف در حالت چند هدفه (1397ص) / حسن زاده نوغانی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسن زاده نوغانی ، محمدرضا، نویسنده
عنوان :مدل‌سازی مسأله مکان‌یابی تسهیلات با رویکرد تئوری صف در حالت چند هدفه
تکرار نام مولف :محمدرضا حسن زاده نوغانی
سال نشر :1397ص
صفحه شمار:57ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی و پیاده سازی مدار آشکارساز QRSاز روی سیگنال ECG با استفاده از نمونه برداری عبور از سطح (1396) / حسینی سبزواری ، سید امین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسینی سبزواری ، سید امین، نویسنده
عنوان :طراحی و پیاده سازی مدار آشکارساز QRSاز روی سیگنال ECG با استفاده از نمونه برداری عبور از سطح
تکرار نام مولف :سید امین حسینی سبزواری
سال نشر :1396
صفحه شمار:61ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی عملکرد کدینگ توربو و STBCدر مدل ماهواره لوتز (1397) / برادران روحانی ، ساناز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرادران روحانی ، ساناز، نویسنده
عنوان :بررسی عملکرد کدینگ توربو و STBCدر مدل ماهواره لوتز
تکرار نام مولف :ساناز برادران روحانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:55پ

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ردیابی چندشی‌ای در ویدیوهای فوتبالی با تمرکز بر شناسایی و حل انسداد میان بازیکنان (1397) / رستگارثانی ، مهران، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرستگارثانی ، مهران، نویسنده
عنوان :ردیابی چندشی‌ای در ویدیوهای فوتبالی با تمرکز بر شناسایی و حل انسداد میان بازیکنان
تکرار نام مولف :مهران رستگارثانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:84ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بهینه¬سازی پارامترهای زمان و هزینه مستقیم کار در تولید صنعتی اسکلت سازه های فولادی با استفاده از تلفیق ابزار شبیه‌ساز AnyLogic و روش بهینه سازی RSM (1397) / منصوری آل‌یاسین ، سید علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمنصوری آل‌یاسین ، سید علیرضا، نویسنده
عنوان :بهینه¬سازی پارامترهای زمان و هزینه مستقیم کار در تولید صنعتی اسکلت سازه های فولادی با استفاده از تلفیق ابزار شبیه‌ساز AnyLogic و روش بهینه سازی RSM
تکرار نام مولف :سید علیرضا منصوری آل‌یاسین
سال نشر :1397
صفحه شمار:79ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارائه روشی برای تعیین اندازه بافر با فرض همبستگی بین فعالیت‌ها (1397) / بهداد ، امین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبهداد ، امین، نویسنده
عنوان :ارائه روشی برای تعیین اندازه بافر با فرض همبستگی بین فعالیت‌ها
تکرار نام مولف :امین بهداد
سال نشر :1397
صفحه شمار:47ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز در باند X (1397) / مهیار ، ملازاده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمهیار ، ملازاده، نویسنده
عنوان :طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز در باند X
تکرار نام مولف :مهیار ملازاده
سال نشر :1397
صفحه شمار:74ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

توسعه مدلی برای اندازه‌گیری و پایش شاخص‌های هزینه و زمان روش زمان‌بندی کسب شده در محیط خاکستری (مطالعه موردی: پروژه احداث کارخانه کنسانتره آهن) (1397) / محمدی خواجه ، سمیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدی خواجه ، سمیه، نویسنده
عنوان :توسعه مدلی برای اندازه‌گیری و پایش شاخص‌های هزینه و زمان روش زمان‌بندی کسب شده در محیط خاکستری (مطالعه موردی: پروژه احداث کارخانه کنسانتره آهن)
تکرار نام مولف :سمیه محمدی خواجه
سال نشر :1397
صفحه شمار:99ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حذف نویز تصاویر با استفاده از الگوریتم های ترکیبی بهبود یافته (1397) / باغبان ، محجوبه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهباغبان ، محجوبه، نویسنده
عنوان :حذف نویز تصاویر با استفاده از الگوریتم های ترکیبی بهبود یافته
تکرار نام مولف :محجوبه باغبان
سال نشر :1397
صفحه شمار:112ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه بر روی ساختمان های فولادی مطابق با استاندارد 2800 (1397) / کمالی جانفدا ، شقایق، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکمالی جانفدا ، شقایق، نویسنده
عنوان :بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه بر روی ساختمان های فولادی مطابق با استاندارد 2800
تکرار نام مولف :شقایق کمالی جانفدا
سال نشر :1397
صفحه شمار:51ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی و ساخت فیلتر دو طبقه تداخل الکترومغناطیسی و منبع تغذیه سوئیچینگ با کدینگ دیجیتال (1397) / چمبرشاهی ، ابراهیم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهچمبرشاهی ، ابراهیم، نویسنده
عنوان :طراحی و ساخت فیلتر دو طبقه تداخل الکترومغناطیسی و منبع تغذیه سوئیچینگ با کدینگ دیجیتال
تکرار نام مولف :ابراهیم چمبرشاهی
سال نشر :1397
صفحه شمار:57پ

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

الگوی اقتصادی و بومی صنعتی سازی ساختمان در ایران (1397) / موسوی ، سید مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهموسوی ، سید مسعود، نویسنده
عنوان :الگوی اقتصادی و بومی صنعتی سازی ساختمان در ایران
تکرار نام مولف :سید مسعود موسوی
سال نشر :1397
صفحه شمار:86پ

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مکان‌یابی مسیریابی تسهیلات امدادی در شرایط بحران با درنظر گرفتن عدم ‌قطعیت (1396) / حسن‌آبادی ، ویدا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسن‌آبادی ، ویدا، نویسنده
عنوان :مکان‌یابی مسیریابی تسهیلات امدادی در شرایط بحران با درنظر گرفتن عدم ‌قطعیت
تکرار نام مولف :ویدا حسن‌آبادی
سال نشر :1396
صفحه شمار:60پ

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پایش عملکرد پروژه بر مبنای رویکرد ترکیبی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در محیط فازی با استفاده از نمودارهای کنترلی (1397) / شکراللهی ، ملیحه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکراللهی ، ملیحه، نویسنده
عنوان :پایش عملکرد پروژه بر مبنای رویکرد ترکیبی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در محیط فازی با استفاده از نمودارهای کنترلی
تکرار نام مولف :ملیحه شکراللهی
سال نشر :1397
صفحه شمار:104پ

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارائه مدل چند هدفه عدد صحیح مختلط استوار جهت بهینه-یابی منابع برای تولید برق (مطالعه موردی: برق منطقه خراسان) (1396) / حسینی ، فاطمه سادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسینی ، فاطمه سادات، نویسنده
عنوان :ارائه مدل چند هدفه عدد صحیح مختلط استوار جهت بهینه-یابی منابع برای تولید برق (مطالعه موردی: برق منطقه خراسان)
تکرار نام مولف :فاطمه سادات حسینی
سال نشر :1396
صفحه شمار:120ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی