دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA303/5

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ریاضیات به‌کمک[Mopleمیپل] (1383) / ایزرائیل ، رابرت، نویسنده
نگرش نوین بر ریاضیات دانشگاهی با[MATLAB 7مطلب]7 (1385) / کوپر ، جفری (1940)، نویسنده

کاربران آنلاین :0