دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

درباره کتابخانه...

 

  • ساعات کاری کتابخانه: هر روز  ازساعت 7.30 الي 14.30
  • آدرس کتابخانه: بلوار جلال آل احمد 64 دانشگاه صنعتي سجاد واحد كتابخانه
  •  شرایط عضویت: كليه‌ي دانشجويان  دانشگاه مي‌توانند با مراجعه به سايت كتابخانه قسمت ورود به سيستم پس از وارد كردن اطلاعات خود و پرداخت مبلغ 20000ريال به عضويت كتابخانه در آيند 
  • دانشجويان كارداني، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته مي‌توانند به طور همزمان سه كتاب و دانشجويان كارشناسي ارشد پنج كتاب به مدت دو هفته به امانت بگيرند.    
  • به ازاء هر روز تأخير در بازگرداندن كتاب‌هاي امانتي، مبلغ 1000 ريال به عنوان جريمه دريافت مي‌گردد.    
  • دانشجويان موظف به حفظ و نگهداري كتاب‌هاي امانتي مي‌باشند. در صورت مفقود شدن و يا آسيب ديدن كتابي كه از كتابخانه به امانت گرفته شده، دانشجو موظف است با تهيه‌ي همان كتاب، زيان وارد شده به كتابخانه را جبران نمايد.    
  • كليه‌ي دانشجويان براي فارغ التحصيل شدن مي‌بايست با كتابخانه‌ دانشگاه تسويه حساب نمايند.دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد جهت تسويه حساب با كتابخانه لازم است يك عدد لوح فشرده حاوي نسخه‌هاي .DOC و .PDF از متن رساله، چكيده فارسي و چكيده انگليسي رساله خود را همراه با يك نسخه از رساله صحافي شده به كتابخانه تحويل دهند. بر روي لوح فشرده مذكور مي‌بايست مشخصات كامل دانشجو و عنوان پروژه نوشته شود.    
  • اعضاء محترم هيأت علمي  مي‌توانند پيشنهاد خريد كتاب‌هاي مورد نظر خود را به سرپرست كتابخانه يا معاونت پژوهشي  ارائه كنند، تا تهيه گردد.    
  • اعضاء محترم هيأت علمي مي‌توانند تا 10 مورد كتاب به صورت امانت از كتابخانه دريافت دارند.  

کاربران آنلاین :3