دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای واشردار (1395) / فرشیدیانفر ، اردشیر (1344 -)
طراحی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پیشرفته (1397) / فرشیدیانفر ، اردشیر (1344 -)
مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای(طراحی، کاربرد و عملکرد (1395) / فرشیدیان‌فر ، انوشیروان (1345 -)

کاربران آنلاین :0