دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ابعاد انسانی (زنان و مردان‌) فاکتورهای انسانی در طراحی (1386) / تیلی ، آلوین، نویسنده
طراحی ایجاد صنایع یا بررسی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری صنعتی (1391) / درودیان ، محمود (1340)، نویسنده

کاربران آنلاین :0