دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
برنامه‌ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد (1380) / سیدحسینی ، محمد (1327)، نویسنده
طراحی سیستم های حمل و نقل مواد در صنایع (1384) / اسکونژاد ، محمدمهدی (1340)، نویسنده
طرح ریزی واحدهای صنعتی (1381) / اپل ، جیمز مک گرگور (1915)، نویسنده

کاربران آنلاین :0