دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
[E -mailا- میل] به زبان ساده (1375) / کالین ، سایمن، نویسنده
آموزش ICDL به زبان ساده (1384) / سرطایی ، رضا، نویسنده
آموزش استاندارد ICDL4 (1384) / مانلی ، برندن، نویسنده
خودآموز استفاده از[Ya Hooیا هو!] (1381) / نیبوآر ، آلن، نویسنده

کاربران آنلاین :0