دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Entrepreneurship (2008) / Bygrave ، William D (1937)، نویسنده
Incubators (2001) / Barrow ، Colin، نویسنده
Innovation and entrepreneurship / Bessant ، J. R، نویسنده
کارآفرینی (1381) / احمدپور ، محمود (1335)، نویسنده
کارآفرینی (1387) / جهانیان ، مهدی (1334)، نویسنده

کاربران آنلاین :0