دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آلیاز‌سازی (1386) / دیویس ، جوزف آر
ترکیب‌های بین فلزی (1382) / ساوتف ، گرهارد، نویسنده
متالورژی جوشکاری (٬ 1393) / کو ، سیندو
انتخاب مواد فلزی (1394) / ثابت ، حامد (1349)، نویسنده
ترکیبهای بین فلزی (1382) / ساوتف ، گرهارد، نویسنده
مبانی انجماد (1392) / کورز ، دبلیو، نویسنده

کاربران آنلاین :0