دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
1100 سوال چهارگزینه ای طرح ریزی واحدهای صنعتی (1396) / نیکوفکر ، محمدهادی (1357 -)
طرح ریزی واحدهای صنعتی (1390) / حسن پور رودبارکی ، جواد (1364)، نویسنده

کاربران آنلاین :0