دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
سدهای خاکی و سنگریز (1391) / وفائیان ، محمود (1324 -)
احداث سدهای خاکی با نگاهی به سد آزادی (1392) / صفاری کرم بستی ، رضا (1364)، نویسنده
کنترل تراوش از بدنه و پی سدهای خاکی و معیارهای طراحی فیلتر دانه ای (1390) / امیری دلوئی ، مهدی (1352-)، نویسنده

کاربران آنلاین :0