دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری اجرا (1394) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
کنکور دکتری معماری (1391) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
بانک سوالات معماری (ویژه دانشگاه آزاد اسلامی) (1391) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
بانک نکات مجموعه معماری . (1393) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
بانک نکات معماری شامل خلاصه دروس تخصصی و نکات کلیدی. (1393)
دانش فنی معماری (2) (1391) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
دانش فنی معماری (2) (1391) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
دروس فنی ساختمان (3) (1392) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
دروس فنی ساختمان شناخت مواد خلاصه مطالب درسی (1392) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
سیستم های ساختمانی در معماری (1391) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
مجموعه معماری ویژه رشته های (1393) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
کنکور کارشناسی ارشد بانک سوالات مجموعه معماری شامل سوالات تالیفی دروس تخصصی (1389) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
کنکور کارشناسی ارشد مجموعه معماری (1392) / پرنا ، مهدی (1354)، نویسنده
کنکور کارشناسی ارشد مجموعه معماری (1391) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
کنکور کارشناسی ارشد معماری (1392) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده

کاربران آنلاین :0