دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Accounting best practices (2004) / Bragg ، Steven M، نویسنده
Accounting principles (a programed text) (1966) / Lins ، William C، نویسنده
Modern advanced accounting (1989) / Larsen ، E. John، نویسنده

کاربران آنلاین :0