دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
[Word 6ورد 6] تحت ویندوز (1376) / متواضع ، منصور (1335)، نویسنده
آموزش تصویری WORD 2003 (1383) / استیل ، هایدی، نویسنده
آموزش گام به گام‌(XP([Microsoft Word 2002ماکروسافت ورود 2002 ایکس. پی‌] (1381)
آموزش‌ICDL مهارت سوم - واژه پردازی تحت Microsoft word 2003 (1384) / سرطایی ، رضا، نویسنده
راهنمای کاربران word 97/2000 [ورد2000/97] فارسی پایا (1379) / شرکت پایاسیستم مرو
رایانه کار ICDL XP)درجه 1) (1385) / شجاعی ، محسن (1345)، نویسنده
رایانه کار واژه پردازی[Word XPورد ایکس پی‌] (1383) / خلیق ، غلامرضا (1347)، نویسنده
کتاب آموزشی‌]Word 2000ورد]2000 (1379) / استیل ، هایدی، نویسنده
کتاب آموزشی‌Word 2003 (1384) / سرباخته ، امید، نویسنده

کاربران آنلاین :0