دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Analytical methods in conduction heat transfer (1971) / Myers ، Glen E (1934)، نویسنده
Basic heat transfer (1977) / Oizsik ، M. Necati، نویسنده
Convective boiling and condensation (1972) / Collier ، John G. (John Gordon) (1935)، نویسنده
Elements of heat transfer ([1957]) / Jakob ، Max (1879-1955)، نویسنده
Fundamentals of heat and mass transfer (c1996) / Incropera ، Frank P، نویسنده
Heat transfer (1990) / Holman ، J. P، نویسنده
Heat transfer (1981) / Holman ، J. P. (Jack Philip)، نویسنده
Heat transfer (1988) / Ozisik ، M. Necati، نویسنده
Heat transfer (1963) / Holman ، J. P. (Jack Philip)، نویسنده
Heat transfer (1965) / Isachenko ، V. P. (Viktor Pavlovich)، نویسنده
Introduction to heat transfer (1996) / Incropera ، Frank P، نویسنده
Principles of heat transfer (1973) / Kreith ، Frank، نویسنده
Problems in heat transfer (1977) / Krasnoshchekov ، E. A، نویسنده
Process heat transfer (1950) / Kern ، Donald Quentin (1914)، نویسنده
Schaum's outline of theory and problems of heat transfer (1983) / PITTS ، DONALD R، نویسنده

کاربران آنلاین :0