دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Longman lexicon of contemporary English (1981) / McArthur ، Tom (Thomas Burns)، نویسنده
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (c2002)
Oxford advanced learner's dictionary of current English (1974) / Hornby ، A. S، نویسنده
Oxford advanced learner's dictionary of current English (1995) / ^Gimson, A ; ^Title
Oxford advanced learner’s dictionary of current English (1996) / Crowther, Jonathan
Scott, Foresman advanced dictionary (1979)

کاربران آنلاین :0