دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
کتاب آموزشی‌[Widows 2000 serverویندوز 200 سرور] (1379) / ساسینسکی ، باری، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Windows 2000 professionalویندوز دوهزار پروفشنال] (1379) / گوکین ، دن (1960)، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Windows 95ویندوز 95] پیشرفته (1376) / میناسی ، مارک، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Windows MEویندوز ام‌. ای] (1379) / پری ، گرگ، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Windows NT server 4.0ویندوز ان تی سرور 0/]4 (1377) / فولی ، تاد، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Windows XPویندوز ایکس پی‌] (1380) / رثبون ، اندی، نویسنده

کاربران آنلاین :0