دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
سیستمهای عامل (مقدماتی‌) =Elementry Disk operating systems (1370) / لواسانی ، محمدتقی (1318)، نویسنده
سیستمهای عامل (1377) / مدنیک ، استوارت، نویسنده
سیستمهای عامل (1382) / استالینگیز ، ویلیام، نویسنده
سیستم‌های عامل (1378 - 1373) / فهیمی ، مهرداد (1335)
طراحی و پیاده‌سازی سیستمهای عامل (1378) / تانن‌باوم ، اندرو (1944)، نویسنده
مرجع برنامه‌نویسان سیستمهای[PCپی سی‌] (1373) / نورتون ، پیتر (1943)، نویسنده
مرجع کامل سیستم عامل[DOS 6.2داس‌. 6/2] (1372) / جعفرنژاد قمی ، عین‌الله (1343)
مرجع کامل ویندوز[XPایکس پی‌] (1381) / شجاعی ، محسن (1345)، نویسنده
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل (1389) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل (1381) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم سیستم عامل =Operating system consepts (1381) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم سیستم عامل (1387) / جوانبخت ، مهرشید، نویسنده
مقدمه ای بر نرم افزارهای آزاد، متن باز (1384) / خوانساری ، محمد، نویسنده
نصب و برپاسازی سرورهای گنو/لینوکس (1389) / باغومیان ، آلن، نویسنده
کتاب آموزشی‌[MS -Dos 6.22ام‌. اس‌. داس 6/22] (1376) / نورتون ، پیتر (1943)، نویسنده

کاربران آنلاین :0