دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست کتابهای فنی‌؛ 1. کامپیوتر؛ 1

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مفاهیم سیستم عامل =Operating system consepts (1381) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده

کاربران آنلاین :0