دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : پریسیما آتاماژوری (1334)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ساختارهای فایل (1379) / فوک ، مایکل، نویسنده
مفاهیم سیستم عامل =Operating system consepts (1381) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده

کاربران آنلاین :0