دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : آبراهام سیلبرشاتس

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول طراحی پایگاه داده ها (1384) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
سیستم های عامل پیشرفته (1389) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل (1389) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل (1381) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم سیستم عامل =Operating system consepts (1381) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم سیستم های پایگاه داده ها (1391) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده

کاربران آنلاین :0