دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ABRAHAM SILBERSCHATZ

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Database system concepts (2006) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM
OPERATING system CONCEPTS (2005) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Applied operating system concepts (c2000) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Database system concepts (2002) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Database system concepts (c2006) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Operating system concepts (c1991) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Operating system concepts (c2010) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
OPERATING SYSTEM CONCEPTS (2013) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Operating system concepts with Java (c2004) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Operation system principles (2006) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
اصول طراحی پایگاه داده ها (1384) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
سیستم های عامل پیشرفته (1389) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل (1389) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم سیستم های پایگاه داده ها (1391) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده

کاربران آنلاین :0