دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: John Wiley

واقع در: New York

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Introduction to electric circuits (1999) / Dorf ، Richard C، نویسنده
Introduction to statistical quality control (c2001) / Montgomery ، Douglas C، نویسنده
Applied operating system concepts (c2000) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Convective heat transfer (1983) / Burmeister ، Louis C، نویسنده
OPERATING system CONCEPTS (2005) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده

کاربران آنلاین :0