دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Gagne Greg

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Applied operating system concepts (c2000) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Operating system concepts (c2010) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده

کاربران آنلاین :0