دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : پیتر گالوین

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل (1389) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل (1381) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده
مفاهیم سیستم عامل =Operating system consepts (1381) / سیلبرشاتس ، آبراهام، نویسنده

کاربران آنلاین :0