دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA76.73

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
A C++ toolkit (1991) / Shapiro ، Jonathan S، نویسنده
Ada for software engineers (2009) / Ben-Ari ، M (1948)، نویسنده
Advanced PHP for Web professionals (c2004) / Cosentino ، Christopher، نویسنده
Algorithms in c (2002) / Sedgewick ، Rnobert (1946)، نویسنده
Basic BASIC (1978) / Coan ، James S، نویسنده
Basic Handbook (1368)
Bluetooth technology and its applications with Javaand J2ME (2004) / Prabhu ، C. S. R، نویسنده
Borland /jbuilder 3 (2000)
Borland C++ Builder (2001) / Schildt ، Herbert، نویسنده
C for Pascal programmers (1988) / Brown ، T. D، نویسنده
C (2000) / Deitel ، Harvey M (1945)، نویسنده
C (c1998) / Schildt ، Herbert، نویسنده
C (1990) / Waite ، Mitchell، نویسنده
C programmer's utility library (1987) / Whitsell ، Frank، نویسنده
C (1990) / Hekmatpour ، Sharam (1961)، نویسنده

کاربران آنلاین :0