دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Addision - Wesley

واقع در: Boston

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Algorithms in c (2002) / Sedgewick ، Rnobert (1946)، نویسنده
Object modeling and user interface design (2001)
Create dynamic web pages using PHP and mySQL (2002) / Tansley ، David، نویسنده
Ruby on Rails™ Tutorial Learn Web Development with Rails Fourth Edition (2017) / Hartl ، Michael، نویسنده

کاربران آنلاین :0