دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Introduction to algorithms (c2004)
Introduction to algorithms (2009)
الگوریتم‌های فراابتکاری: طراحی و کاربردها (1396) / طلبی ، الغزال (1965 - م)
Algorithms in c (2002) / Sedgewick ، Rnobert (1946)، نویسنده
Analysis of algorithms (2001) / McConnell ، Jeffrey J، نویسنده
Approximation algorithms (c2001) / Vazirani ، Vijay V، نویسنده
Computer algorithms C (1996) / Horowitz ، Ellis، نویسنده
Data structures and algorithms in C (2004) / Goodrich ، Michael T، نویسنده
Design and analysis of distributed algorithms (c2007) / Santoro ، N. (Nicola) (1951)، نویسنده
Design methodes and analysis of algorithms (2005) / Basu ، S. K، نویسنده
Introduction to the design and of algorithms (2005) / Lee ، R. C. T، نویسنده
Machine vision algorithms and applications (c2008) / Steger ، Carsten، نویسنده
Neural networks (1991) / Freeman ، James A، نویسنده
Pattern recognition algorithms for data mining (c2004) / Pal ، Sankar K، نویسنده

کاربران آنلاین :0