دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentice Hall

واقع در: New Jersey

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Managing Business and Engineering Projects Concepts and Implementation (1990) / Nicholas ، John M (1945)، نویسنده
e- Business & e - commerce how to program (2001) / Deitel. Harvey M ، 1945-، نویسنده
C++ How to program (2001) / Deitel ، H. M، نویسنده
Computer algorithms C (1996) / Horowitz ، Ellis، نویسنده
Artificial intelligence (2003) / Russell ، Stuart J، نویسنده
C++ How to program (2003) / Deitel ، H. M، نویسنده

کاربران آنلاین :0