دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
شبکه‌های عصبی و کنترل‌کننده‌های عصبی پیشرفته با رویکرد شبکه‌های عصبی راف (1395) / تشنه‌لب ، محمد
فازی - عصبی و محاسبات نرم: راهبردی محاسباتی برای یادگیری (1396) / جانگ ، جیه-شینگ راجر
Advanced fuzzy systems design and applications (2003) / Jin ، Yaochu (1966)، نویسنده
Computer vision and fuzzy-neural systems (c2001) / Kulkarni ، Arun D (1947)، نویسنده
Fundamentals of neural networks (c1994) / Fausett ، Laurene V، نویسنده
Fuzzy logic and NeuroFuzzy applications explained / Constantin von Altrock (c1997) / Von Altrock ، Constantin، نویسنده
Neural engineering (2005) / Eliasmith ، Chris، نویسنده
Neural network fundamentals with graphs, algorithms, and applications (c1998) / Bose ، N. K. (Nirmal K.) (1940)، نویسنده
Neural networks and fuzzy systems (2003) / Kosko ، Bart، نویسنده
Neural networks and intellect (2001) / Perlovsky ، Leonid I، نویسنده
Neural networks (1991) / Freeman ، James A، نویسنده
Neural networks (c1999) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Neuro-fuzzy and soft computing (2006) / Jang ، Jyh-Shing Roger، نویسنده
New directions in statistical signal processing (c2007)

کاربران آنلاین :0