دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Simon S Haykin (1931)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Adaptive filter theory (2002) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Communication systems (c2001) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Communication systems (c1978) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Modern wireless communications (2005) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Neural networks (c1999) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Signals and systems (c2003) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده

کاربران آنلاین :0