دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Analog and digital communication systems (2002) / roden ، martin s، نویسنده
Analog and digital communication systems (1979) / roden ، martin s، نویسنده
Communication circuits ([c1971]) / Clarke ، Kenneth K، نویسنده
Communication engineering (1956) / Everitt ، W. L. (William Littell) (1900)، نویسنده
Communication systems engineering (c2006) / Proakis ، John G، نویسنده
Communication systems (2004)
Communication systems (c2001) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Communication systems (c1978) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Communication systems ([1975]) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Digital and analog communication systems (1979) / Shanmugam ، K. Sam، نویسنده
Electronic communication (1980) / Shrader ، Robert L، نویسنده
Electronic communication systems (1993) / Kennedy ، George (1937)، نویسنده
Electronic communications (1984) / Roddy ، Dennis (1931)، نویسنده
Electronic communications systems (1991) / Schweber ، William L، نویسنده
Electronic communications technology (c1989) / Wilson ، Edward A (1946)، نویسنده

کاربران آنلاین :0