دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Basic electrical engineering (c1981) / Fitzgerald ، A. E. (Arthur Eugene) (1909)، نویسنده
Basic electronic (2002) / Kal ، Santiram، نویسنده
Basic electronics (c1977) / Grob ، Bernard، نویسنده
Basic electronics (c1994) / Zbar ، Paul B (1911)، نویسنده
Circuits, signals, and devices (1988) / Julian ، Michael (1935)، نویسنده
Communication electronics (2001) / Deshpande ، N. D.Communication electronics، نویسنده
Electrical technology (1972) / Hughes ، Edward (1888)، نویسنده
Electronic and radio engineering (1957) / Terman ، Frederick Emmons (1900-1982)، نویسنده
Electronic communication (1980) / Shrader ، Robert L، نویسنده
Electronics for engineers; an introduction (1973) / Ahmed ، H، نویسنده
Electronics (1980) / Smith ، Ralph Judson، نویسنده
Electronics (1951) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Handbook of electronic communication (1979) / Miller ، Gary M (1941)، نویسنده
Introduction to electronics (1976) / Romanowitz ، Harry Alex (1901)، نویسنده
Modern electronics made simple (1977) / Olsen ، George Henry، نویسنده

کاربران آنلاین :0