دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Bipolar and MOS analog integrated circuit design (2003) / Grebene ، Alan B (1939)، نویسنده
Circuit design with VHDL (c2004) / Pedroni ، Volnei A، نویسنده
Communication circuits ([c1971]) / Clarke ، Kenneth K، نویسنده
DRAM circuit design (2008)
Electronic circuit analysis and design (c2001) / Neamen ، Donald A، نویسنده
Microelectronic circuit design (c1997) / Jaeger ، Richard C، نویسنده
Microelectronics (c1979) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Microelectronics (2002) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Microelectronics (1979) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Modern communication circuits (c1998) / Smith ، Jack (1935)، نویسنده
Modern filter design (2006) / Ghausi ، Mohammed Shuaib، نویسنده
Radio-frequency and microwave communication circuits (c2004) / Misra ، Devendra (1949)، نویسنده
The art of electronics (1980) / Horowitz ، Paul (1942)، نویسنده
Trade-offs in analog circuit design (c2002) / Moschytz, George S ; Gilbert, Barrie ; Tite
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (-1378) / شفیعی ، تقی (1347)، نویسنده

کاربران آنلاین :0