دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Circuit design with VHDL (c2004) / Pedroni ، Volnei A، نویسنده
Digital systems design using VHDL (c1998) / Roth ، Charles H، نویسنده
Fundamentals of digital logic with VHDL design (c2000) / Brown ، Stephen D، نویسنده
Rapid prototyping of digital systems (2008) / Hamblen ، James O (1954)، نویسنده
VHDL (c2002) / Perry ، Douglas L، نویسنده
VHDL (c1999) / Navabi ، Zainalabedin، نویسنده
VHDL (c2007) / Navabi ، Zainalabedin، نویسنده

کاربران آنلاین :0