دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Computer organization and design / Patterson ، David A
Abstract state machines (2003) / Bo?rger ، E. (Egon) (1946)، نویسنده
Circuit design with VHDL (c2004) / Pedroni ، Volnei A، نویسنده
Conceptual modeling of information systems (2007) / Olive? ، A (1946)، نویسنده
Control system design (1987) / Friedland ، Bernard، نویسنده
Control system design (2001) / Goodwin ، Graham C، نویسنده
Design of information systems (2000) / Mishra ، Jibitesh، نویسنده
Introduction to computer systems design (planning files & programs) (1974) / Waters ، S. J، نویسنده
Management and control in large systems (1986) / Edelev, M
Modern systems analysis and design (c2002) / Hoffer ، Jeffrey A، نویسنده
Object - oriented systems analysis and gesign with UML (2006) / Bennett ، Simon، نویسنده
Systems analysis and design methods (c2003) / Whitten ، Jeffrey L، نویسنده

کاربران آنلاین :0