دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Introduction to algorithms (c2004)
Introduction to algorithms (2009)
Lab VIEW برای همه (1396) / اسیک ، جان
An introduction to data structures with applications (c1984) / Tremblay ، Jean-Paul (1938)، نویسنده
Basic BASIC (1978) / Coan ، James S، نویسنده
Computer organization and programming ([1974]) / Gear ، C. William (Charles William) (1935)، نویسنده
Design methodes and analysis of algorithms (2005) / Basu ، S. K، نویسنده
Introduction to computer systems design (planning files & programs) (1974) / Waters ، S. J، نویسنده
Introduction to real-time software design (1984) / Allworth ، S. T، نویسنده
Mathematical theory of computation (1974) / Manna ، Zohar، نویسنده
Microsoft SQL Server 2005 stored procedure programming in T-SQL & .NET (c2006) / Sunderic ، Dejan، نویسنده

کاربران آنلاین :0