دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Computer organization and design (2009) / Patterson ، David A
Computer organization and architecture (c2000) / Stallings ، William، نویسنده
Computer organization and design (1999) / Hennessy ، John L، نویسنده
Computer organization and programming ([1974]) / Gear ، C. William (Charles William) (1935)، نویسنده
Digital design and computer organization (2004) / Farhat ، Hassan A، نویسنده
The essentials of computer organization and architecture (2003) / Null ، Linda، نویسنده

کاربران آنلاین :0