دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Advanced digital design with the Verilog HDL (2005) / Ciletti ، Michael D، نویسنده
Complete digital design (c2003) / balch ، Mark، نویسنده
Digital circuits and logic design (2002) / Lee ، Samuel C (1937)، نویسنده
Digital design and computer organization (2004) / Farhat ، Hassan A، نویسنده
Digital electronics troubleshooting (c1987) / Carr ، Joseph J، نویسنده
Digital electronics (2001) / Kumar ، Virendra، نویسنده
Digital electronics (1982) / Gothmann ، William H (1937)، نویسنده
Digital integrated electronics (c1977) / Taub ، Herbert (1918)، نویسنده
Digital principles and applications (1982) / Malvino ، Albert Paul، نویسنده
Digital principles and applications (2004) / Leach ، Donald P، نویسنده
Digital processing of speech signals (c1978) / Rabiner ، Lawrence R (1943)، نویسنده
Digital signal processing (2000) / Saliavhanan ، S، نویسنده
Digital signal processing ([1975]) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Digital signal processing (1975) / Oppenheim ، Alan V (1937)، نویسنده
Digital technigues and systems (1985) / Green ، D.C، نویسنده

کاربران آنلاین :0