دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: New AGE International

واقع در: New Delhi

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Total Quality management (2002) / Lai ، Lt. Gen H، نویسنده
Robust estimation and hypothesis testing (2004) / Tiku ، Moti L، نویسنده
Circuit analysis with computer application to problem solving (2002) / Gupta ، Someshwar Chander، نویسنده
Network theory and filter design (2002) / Aatre ، Vasudev K، نویسنده
Digital electronics (2001) / Kumar ، Virendra، نویسنده
Microelectronic devices and circuits (2001) / Singh ، B. P، نویسنده
Microwaves (2001) / Sisodia ، M. L، نویسنده
Microwave active devices vacuum and solid state (2003) / Sisodia ، M. L، نویسنده
Composite satellite and television (2000) / Gulati ، R. R، نویسنده
waves andoscillations (2001) / chaudhuri ، R. N، نویسنده

کاربران آنلاین :0