دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
CMOS time-mode circuits and systems (2015) / Yuan ، Fei ; Iniewski ، Krzysztof
Design of integrated circuits for optical communications (2012) / Razavi ، Behzad
Bipolar and MOS analog integrated circuit design (2003) / Grebene ، Alan B (1939)، نویسنده
CMOS integrated analog-to-digital and digital-to-analog converters (c2003) / Plassche ، Rudy J. van de، نویسنده
Digital circuits and logic design (2002) / Lee ، Samuel C (1937)، نویسنده
Digital integrated electronics (c1977) / Taub ، Herbert (1918)، نویسنده
Electronic fundamentals and applications ([1976]) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
IC timer cookbook (1983) / Jung ، Walter G، نویسنده
Integrated electronics ([1972]) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Manual for integrated circuit users ([1973]) / Lenk ، John D، نویسنده
Microelectronic circuits (c1998) / Sedra ، Adel S، نویسنده
Microelectronic circuits (c1987) / Sedra ، Adel S، نویسنده
Microelectronic circuits (2004) / Sedra ، Adel S، نویسنده
Microelectronics (c1979) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Microelectronics (2002) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده

کاربران آنلاین :0