دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Behzad Razavi

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Design of analog CMOS integrated circuits (2001) / Razavi ، Behzad
Design of integrated circuits for optical communications (2012) / Razavi ، Behzad
Fundamentals of microelectronics (2014) / Razavi ، Behzad
RF microelectronics (2012) / Razavi ، Behzad
Design of analog CMOS integrated circuits (2001) / Razavi ، Behzad، نویسنده
Design of analog CMOS integrated circuits (c2001) / Razavi ، Behzad، نویسنده
Design of Integrated Circuits for Optical Communications (2002) / Razavi ، Behzad، نویسنده
Fandamentals of Microelectronics (2007) / Razavi ، Behzad، نویسنده
Fundamentals of microelectronics (c2008) / Razavi ، Behzad، نویسنده
Principles of data Conversion system design (1995) / Razavi ، Behzad، نویسنده
Principles of Data Conversion System Design (1995) / Razavi ، Behzad، نویسنده
RF Microelectronics (1998) / Razavi ، Behzad، نویسنده
RF Microelectronics (1998) / Razavi ، Behzad، نویسنده
RF Microelectronics (1998) / Razavi ، Behzad، نویسنده
rf_microelectronics (1998) / Razavi ، Behzad، نویسنده

کاربران آنلاین :0