دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: McGraw-Hill

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Schaum's outline of theory and problems of digital signal processing (1999) / Hayes ، Monson H، نویسنده
Antennas and radiowave propagation (1985) / Collin ، Robert E، نویسنده
Digital filter designer’s handbook (1993) / Britton Rorabaugh ، C، نویسنده
Design of analog CMOS integrated circuits (2001) / Razavi ، Behzad، نویسنده
Advanced Calcules (1976) / Wrede ، Robert C، نویسنده
Electric Machinery and Power System Fundamentals (2001) / Chapman ، Stephan J، نویسنده
Solutions manual to accompany Digital signal processing (بی تا) / Gandhi ، Rajeev، نویسنده
Rehabilitation Engineering, Science, and Technology (2004)
Electrical Power Systems Quality, Second Edition (بی تا) / C Dugan ، Roger، نویسنده
Electro-optics handbook (2000) / Waynant ، Ronald W، نویسنده
Practical antenna handbook (2001) / Carr ، Joseph J، نویسنده
Engineering Electromagnetics (بی تا) / H ، William، نویسنده
Radar hanbook (1990) / Skolnik ، Merril I، نویسنده
Standard handbook of biomedical engineering and design (2003) / Kutz ، Mayer، نویسنده
Switching power supply design (1998) / Pressman ، Abraham I، نویسنده

کاربران آنلاین :0