دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentice Hall

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Telecommunication Breakdown (2003) / Richard Johnson ، C، نویسنده
Complete Home Wireless Networking (2003) / Heltzel ، Paul، نویسنده
Analysis and applications of Artificial nural networks (1995) / Veelenturf ، L. J. P، نویسنده
Solutions manual Communication systems engineering (2002) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital and analog communication systems (بی تا) / Couch II ، Leon W، نویسنده
Data And Computer Communications (Fifth Edition) (1997) / Stallings ، William، نویسنده
Digital image processing (2002) / Gonzales ، Rafael C، نویسنده
Laser electronics (1981) / Verdeyen ، Joseph T، نویسنده
Fundamentals of statistical signal processing (1993) / KAY ، STEVEN M، نویسنده
High Speed digital design (بی تا) / johnson ، Howard W، نویسنده
RF circuit design Theory and applications (2000) / Ludwig ، Reinhold، نویسنده
RF circuit design Theory and applications (2000) / Ludwig ، Reinhold، نویسنده
RF Microelectronics (1998) / Razavi ، Behzad، نویسنده
RF Microelectronics (1998) / Razavi ، Behzad، نویسنده
Neural networks A Comprehensive foundation (1999) / haykin ، Simon، نویسنده

کاربران آنلاین :0