دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : John G Proakis

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Communication systems engineering (c2006) / Proakis ، John G، نویسنده
Contemporary communication systems using MATLAB (بی تا) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital Communications (بی تا) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital communications (c1995) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital communications (2000) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital communications (c1983) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital communications (2008) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital Signal Processing (1996) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital signal processing (c1996) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital Signal processing Principles, Algorithms, and application (1996) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital signal prossesing (بی تا) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital signal prossesing (بی تا) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital signal prossesing (بی تا) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital signal prossesing (بی تا) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital signal prossesing (بی تا) / Proakis ، John G، نویسنده

کاربران آنلاین :0