دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Simulation with Arena (c2002) / Kelton ، W. David، نویسنده
Simulation modeling and analysis (c2004) / Law ، Averill M، نویسنده
Simulation modeling and analysis (2007) / Law ، Averill M، نویسنده
Database system concepts (2002) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Numerical methods for engineers (c2002) / Chapra ، Steven C، نویسنده
Fundamentals of electric circuits (c2000) / Alexander ، Charles K، نویسنده
Electric machinery fundamentals (c1999) / Chapman ، Stephen J، نویسنده
Communication systems (2002) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Digital communications (2000) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital communications (2008) / Proakis ، John G، نویسنده
Electronic circuit analysis and design (c2001) / Neamen ، Donald A، نویسنده
CMOS digital integrated circuits (c2003) / Kang ، Sung-Mo (1945)، نویسنده
Fundamentals of digital logic with VHDL design (c2000) / Brown ، Stephen D، نویسنده
Communication systems (2010) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Engineering economy (2005) / Blank ، Leland T، نویسنده

کاربران آنلاین :0